+420 604 852 051

   Naše hlavní cíle

 • Posilovat své postavení v měřítku regionálních firem
 • Snažit se být plně respektovanou společností
 • Snažit se co nejlépe porozumět potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky a překonávat jejich očekávání
 • Být jednou z významných stavebních společností nejen v regionu svého působení
 • Být stavební společností s vysokou jakostí všech prováděných prací
 • Chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a šetřit přírodní zdroje
 • Trvale racionalizovat systém řízení společnosti
 • Chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a šetřit přírodní zdroje
 • Klást vysoké nároky na plnou spokojenost zákazníka, maximální úspěšnost na trhu a dlouhodobý růst výkonnosti společnosti
 • Budovat takové dodavatelské vztahy, které umožňují dosáhnout nejlepších výsledků a jsou oboustranně výhodné
 • Vytvářet bezpečné pracovní prostředí